Cursos anuais – todas as idades. 100 horas ao longo do ano lectivo